HORIZONTAL RMSE FITS TO RAOBS

USA

EUROPE

ASIA

OPR USA RMSE

OPR EUROPE RMSE

OPR ASIA RMSE

GFS USA RMSE

GFS EUROPE RMSE

GFS ASIA RMSE

ECM USA RMSE

ECM EUROPE RMSE

ECM ASIA RMSE