Skip Navigation Links www.nws.noaa.gov
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage National Weather Service NWS logo - Click to go to the NWS homepage
EMC Logo
Navigation Bar Left Cap Home News Organization
Navigation Bar End Cap

         MISSION / VISION    |    About EMC

EMC > GEFS >
Numerical Forecast Systems

Ensemble Team MembersYuejian Zhu Team Leader
Bo Cui
Christian Dominguez-Sarmiento (Visitor from UMD and Mexico)
Jun Du
Hong Guan
Dingchen Hou
Yan Luo
Yoichiro Ota (UCAR visitor)
Juhui (Jessie) Ma (UCAR visitor)
Malaquias Pena-Mendez
Jiayi Peng
Yuehong Shao (visitor)
Hua Tong (Visitor from CMA)
Mozheng Wei
Richard Wobus
Bo Yang
Xiakun Zhang (Visitor from China)
Xiaqiong (Kate) Zhou